Wil je bijles zoeken om een vak wat minder gaat te verbeteren? De website StudentPlus geeft je de mogelijkheid om je vak te verbeteren door bijles aan te vragen. Ze hebben als doelstelling dan ook om zoveel mogelijk leerlingen te helpen bij het maken van huiswerk en het voorbereiden voor tentamens en voor toetsen.

Een diploma halen, door het volgen van een goede opleiding, is nu eenmaal fundamenteel van belang voor de verdere loopbaan van een toekomstig lid van deze werkmaatschappij.

Zeker in de tijden waar prestige hoog in het vaandel staat, worden steeds meer leerlingen continu tot het uiterste gedreven. Maar niet voor elk kind is deze workload te overzien en zijn veel kinderen de dupe van het matige niveau van onderwijs op scholen.

Wat kan ik van de website verwachten?

De website StudentPlus streeft er altijd naar om de basiskennis van haar leerlingen te versterken. Daarna zal er systematisch gewerkt worden samen met een docent om het gewenste resultaat te behalen.

Elke leerling heeft een eigen doel voor ogen. De een wil van een onvoldoende een voldoende maken, de ander wil van een zeven een acht maken. Succes ervaringen zijn hierbij van belang. Hierdoor gaat een kind meer willen en wordt het gretig. Als de intrinsieke motivatie er is kan er gebouwd worden aan het ‘kunnen’.